Menu
Your Cart

USLOVI 25 GODINA GARANCIJE

USLOVI 25 GODINA GARANCIJE 


Poštovani klijenti,

Zahvaljujemo vam se, što ste izabrali isleep!


Svi dušeci isleep prolaze kroz seriju mera kontrole, koje garantuju kvalitet njihove izrade.

Kvalitet se postiže putem primene visokotehnoloških rešenja i materijala, inovativnog pristupa i profesionalne izrade, što obezbeđuje dugotrajnu izdržljivost proizvoda.UPUTSTVO ZA RASPAKIVANJE

1.Postavite dušek na podnicu kreveta.

2. Odlepite traku za pakovanje a da pritom ne koristite oštre predmete ili predmete koji seku.

3.Rasklopite dušek i ostavite ga da povrati svoj prvobitni oblik. Optimalni rok za vreme kojeg dušek dobija svoj prvobitni oblik i karakteristike je 24 sata i tokom tog vremena dušek ne treba da se koristi.

4.Moguće je da se osećaju rezidualni mirisi od proizvodnje do nekoliko dana nakon otvaranja dušeka i uklanjanja pakovanja. Oni su neškodljivi za ljudsko zdravlje.

5.Jednom raspakovan, dušek ne može ponovo da se urola.


PRAVILA UPOTREBE I ČUVANJA

  • Kkoristite dušek postavljajući ga na podnicu kreveta koja je istih dimenzija kao i dušek, kako biste obezbedili dobru cirkulaciju vazduha i potpunu potporu tela.
  • Ne koristite dušek postavljajući ga na punu osnovu, jer to pomaže u zadržavanju vlage i kao posledica toga može doći do pojave plesni.
  • Periodično okretanje dušeka u odnosu na položaje: glava – noge i gornja – donja strana, pomaže za bolju cirkulaciju vazduha, sprečava zadržavanje prašine i vlage i produžava vek trajanja proizvoda i nakon isteka garancije.
  • Nemojte dozvoliti prodor tečnosti u dušek. Koristite nepromočivi zaštitnik za dušek, radi maksimalne zaštite i higijene.
  • Potražite isleep podnice za krevet i zaštitnik za dušek u trgovačkoj mreži.

Kupovinom proizvoda, Korisnik prihvata i saglasan je sa ovim. UPUTSTVOM ZA RASPAKIVANJE, PRAVILIMA UPOTREBE I ČUVANJA i USLOVIMA GARANCIJE, koji su mu pruženi prilikom kupovine.

Reklamacija se prihvata uz izričito pridržavanje UPUTSTVA ZA RASPAKIVANJE, PRAVILA UPOTREBE I ČUVANJA i USLOVA GARANCIJE.


USLOVI GARANCIJE

Davalac garancije:

Matrax JSC
Sofija, Bugarska
Bul. Bulgaria 111, Embassy Suits, kancelarija 2
ID №: 206648430


Za reklamacije kontaktirajte zvaničnog distributera isleep-a u Srbiji:

I Dream Concept 

Dimitrija Tucovića 115 - lokal 19
Beograd, Srbija
TELEFON: 011 344 33 64
E-MAIL: office@isleep.rs

T.1 Korisnički kodeks prema Evropskoj direktivi 1999/44/CE određuje pravnu garanciju od dve godine, od datuma kupovine.

T.2 Matraks JSC određuje garantni rok, naveden na etiketi svakog proizvoda. Za dušeke isleep garantni rok, određen od strane Matraks JSC, je 25 godina. Navedeni rok garancije primenjuje se na sve kupce isleep dušeka, bez obzira na to da li su dušek kupili od Matraks JSC ili od ovlašćenog distributera. Pravo na garanciju u trajanju od 25 godina se ostvaruje registracijom na sajtu Matraks JSC unošenjem identifikacione oznake kupljenog isleep dušeka (koji se može pronaći na etiketi na samom dušeku) u formular za prijavu za produženu garanciju (https://isleep.rs/garancija). Nakon sprovođenja opisane procedure, kupac će primiti na svoju email adresu potvrdu o odobrenoj garanciji u periodu od 25 godina. 

T.3 Matraks JSC određuje garantni rok za kupljenu robu od datuma kupovine, koji se može dokazati odgovarajućim dokumentima o kupovini (faktura i/ili fisklani račun). Garancija važi samo u slučaju kada se kupac izričito pridržava pravila upotrebe i čuvanja, i uslova koji su navedeni u garantnom listu.

T.4 Sve reklamacije, koje se tiču skrivenih proizvodnih defekata ili lošeg kvaliteta dušeka, koji nisu izazvani standardnom upotrebom istog, treba da budu upućene firmi Matraks JSC, pri čemu treba predstaviti dokument o kupovini, nalepnicu sa serijskim brojem (bar-kod dušeka) i ovaj garantni list.

T.5 U svim slučajevima, garancija ne pokriva defekte, koji su izazvani: pogrešnom upotrebom dušeka; nasilnom upotrebom; popravljanjem; defekte izazvane od strane korisnika ili trećeg lica; neprirodnim uslovima zagađenja i vlage; deformacija tekstila izazvana upotrebom (konci po površini i ivicama, pocepan tekstil ili ručke, rašivene ivice, pocepan rajsferšlus, izmeštanje izmeštanje navlake, fleke po tekstilu i dr.).

T.6 Rok za otvaranje dušeka je do jednog meseca od datuma kupovine. Dušek koji je raspakovan, ali greškom kupca nije odgovarajućeg modela ili dimenzija, ne podleže zameni.

T.7 Matraks JSC prihvata reklamacije na robu, u slučaju:

•Neusklađenosti sa objavljenom trgovačkom markom

•Neusklađenosti u dimenzijama, odstupanje više od + - 2 cm po širini, dušini ili debljini

•Defekta na proizvodu, koji je konstatovan do 3 dana nakon kupovine

•Defekta na proizvodu, konstatovanoig za vreme upotrebe u okviru garantnog perioda, koji se ogleda u nepovratnoj elastičnoj deformaciji jezgra/pene više od 2 cm po debljini

T.8 U slučaju utvrđenih neusklađenosti ili defekata na proizvodu nakon druge godine ili u okviru garantnog roka, Matraks JSC nudi kupcima zamenu dušeka, tako što kupac plaća razliku u ceni: cena novog dušeka minus iznos koji je platio za stari dušek, uz odbitnu amortizaciju, koja je proporcionalna ceni, za svaku godinu korišćenja. Proizvod se može zameniti u roku od 30 dana od predstavljanja pismene potvrde od strane klijenta o predloženoj zameni.

T.9 Zamena dušeka u toku garantnog perioda ne vodi do produžetka garantnog roka.

T.10 Zamena dušeka nakon isteka garantnog perioda ili u slučaju defekta koji se ne pokriva garancijom, u potpunosti je na na teret kupca.

T.11 U slučaju prijave defekta, Matraks JSC zadržava pravo da pošalje svog predstavnika, radi otkrivanja istog.

T.12 Matraks JSC ne preuzima odgovornost za preporuku za fizičko i zdravstveno stanje.

T.13 Zakona o zaštiti potrošača (ZZP): 

(1) U slučaju neusklađenosti robe široke potrošnje sa ugovorom o prodaji, potrošač ima pravo da uloži reklamaciju, tražeći od prodavca da dovede robu u stanje koje je u skladu sa ugovorom o prodaji. U tom slučaju, potrošač može da bira između popravke proizvoda ili zamene novim, osim ako to nije moguće ili ako je izabrani način kompenzacije nesrazmeran drugom; (2) Smatra se, da je određeni način kompenzacije nesrazmeran, ako njegova upotreba nameće troškove prodavcu, koji su u poređenju sa drugim načinom nerazumni, ako se ima u vidu: 1. vrednost robe široke potrošnje, ako ne postoji neusklađenost; 2. značaj neusklađenosti; 3. mogućnost da se potrošaču ponudi drugi način kompenzacije, koji nije u vezi sa značajnim neprijatnostima za potrošaća.(1) Kada roba široke potrošnje ne odgovara ugovoru o prodaji, prodavac je dužan da je dovede u stanje koje je u skladu sa ugovorom; 

(2) Dovođenje robe široke potrošnje u stanje koje odgovara ugovoru o prodaji treba da se izvrši u roku od jednog meseca, od dana kada je od strane potrošača zatražena reklamacija; (3) Nakon isteka roka koji je naveden u st.2 potrošač ima pravo na raskid ugovora i da mu se vrati plaćeni iznos ili da zahteva smanjenje cene robe široke potrošnje u skladu sa; (4) Dovođenje robe široke potrošnje u stanje koje odgovara ugovoru o prodaji je besplatno za potrošača. On ne duguje troškove za slanje robe široke potrošnje ili za materijale i radnu snagu koji su u vezi sa popravljanjem robe i ne treba da trpi značajne neprijatnosti; 

(5) Potrošač može da zatraži i naknadu štete, pretrpljene usled neusklađenosti.

(1) U slučaju neusklađenosti robe široke potrošnje sa ugovorom o prodaji i kada potrošač nije zadovoljan rešavanjem reklamacije prema, on ima pravo na izbor između jedne od sledećih mogućnosti:

1. raskid ugovora i povraćaj iznosa koji je platio;

2. smanjenje cene. 

(2) Potrošač ne može zahtevati povraćaj iznosa koji je platio ili smanjenje cene za robu široke potrošnje, za koju se prodavac saglasio da bude izvršena zamena novom ili da se izvrši popravka u roku od jednog meseca od dana reklamacije od strane klijenta; 

(3) Prodavac je dužan da udovolji zahtevu za raskid ugovora i da povrati uplaćeni iznos od strane potrošača kada, nakon što je zadovoljio tri reklamacije korisnika, putem popravke jednog istog proizvoda, u okviru garantnog roka u skladu sa, dođe do pojave nove neusklađenosti robe sa ugovorom o prodaji;

(4) Potrošač ne može zahtevati raskid ugovora, ako je neusklađenost robe sa ugovorom o prodaji mala/beznačajna.

(1) Potrošač može ostvariti svoje pravo iz ovog odeljka u roku od dve godine, računajući od dana isporuke robe široke potrošnje; (2) Rok u skladu sa st.1 prestaje da teče tokom vremena, koje je potrebno za popravku ili zamenu robe široke potrošnje, ili za postizanje sporazuma između prodavca i potrošača o rešavanju spora; (3) Ostvarivanje prava potrošača u skladu sa st.1 nije vezano za nijedan drugi rok za predavanje zahteva, različit od roka prema st.1.


čl. 112 

(1) U slučaju neusklađenosti robe široke potrošnje sa ugovorom o prodaji, potrošač ima pravo da uloži reklamaciju, tražeći od prodavca da dovede robu u stanje koje je u skladu sa ugovorom o prodaji. U tom slučaju, potrošač može da bira između popravke proizvoda ili zamene novim, osim ako to nije moguće ili ako je izabrani način kompenzacije nesrazmeran drugom; (2) Smatra se, da je određeni način kompenzacije nesrazmeran, ako njegova upotreba nameće troškove prodavcu, koji su u poređenju sa drugim načinom nerazumni, ako se ima u vidu: 1. vrednost robe široke potrošnje, ako ne postoji neusklađenost; 2. značaj neusklađenosti; 3. mogućnost da se potrošaču ponudi drugi način kompenzacije, koji nije u vezi sa značajnim neprijatnostima za potrošaća. čl.113 (1) Kada roba široke potrošnje ne odgovara ugovoru o prodaji, prodavac je dužan da je dovede u stanje koje je u skladu sa ugovorom; 

(2) Dovođenje robe široke potrošnje u stanje koje odgovara ugovoru o prodaji treba da se izvrši u roku od jednog meseca, od dana kada je od strane potrošača zatražena reklamacija; (3) Nakon isteka roka koji je naveden u st.2 potrošač ima pravo na raskid ugovora i da mu se vrati plaćeni iznos ili da zahteva smanjenje cene robe široke potrošnje u skladu sa čl.114; (4) Dovođenje robe široke potrošnje u stanje koje odgovara ugovoru o prodaji je besplatno za potrošača. On ne duguje troškove za slanje robe široke potrošnje ili za materijale i radnu snagu koji su u vezi sa popravljanjem robe i ne treba da trpi značajne neprijatnosti; 

(5) Potrošač može da zatraži i naknadu štete, pretrpljene usled neusklađenosti.


čl.114 

(1) U slučaju neusklađenosti robe široke potrošnje sa ugovorom o prodaji i kada potrošač nije zadovoljan rešavanjem reklamacije prema čl.113, on ima pravo na izbor između jedne od sledećih mogućnosti: raskid ugovora i povraćaj iznosa koji je platio; smanjenje cene. 

(2) Potrošač ne može zahtevati povraćaj iznosa koji je platio ili smanjenje cene za robu široke potrošnje, za koju se prodavac saglasio da bude izvršena zamena novom ili da se izvrši popravka u roku od jednog meseca od dana reklamacije od strane klijenta; 

(3) Prodavac je dužan da udovolji zahtevu za raskid ugovora i da povrati uplaćeni iznos od strane potrošača kada, nakon što je zadovoljio tri reklamacije korisnika, putem popravke jednog istog proizvoda, u okviru garantnog roka u skladu sa čl.115, dođe do pojave nove neusklađenosti robe sa ugovorom o prodaji;

(4) Potrošač ne može zahtevati raskid ugovora, ako je neusklađenost robe sa ugovorom o prodaji mala/beznačajna.

čl.115 (1) Potrošač može ostvariti svoje pravo iz ovog odeljka u roku od dve godine, računajući od dana isporuke robe široke potrošnje; (2) Rok u skladu sa st.1 prestaje da teče tokom vremena, koje je potrebno za popravku ili zamenu robe široke potrošnje, ili za postizanje sporazuma između prodavca i potrošača o rešavanju spora; (3) Ostvarivanje prava potrošača u skladu sa st.1 nije vezano za nijedan drugi rok za predavanje zahteva, različit od roka prema st.1.